O nás

Centrum pro výzkum studentského mínění (CVSM) bylo založeno v roce 2011 jako výzkumné oddělení Asociace studentů a absolventů. Nápad věnovat se výzkumu veřejného mínění mladých lidí vznikl už v roce 2009, jeho tvůrcům však chybělo zázemí pro realizaci projektu. Přidružením se k Asociaci studentů a absolventů získalo CVSM nejen toto nezbytné zázemí, ale také možnost spolupráce s dalšími odborníky na studentskou problematiku i bezprostřední kontakt s cílovou skupinou výzkumu.

Hlavní náplní práce Centra jsou, jak napovídá název, výzkumy veřejného mínění zejména u studentů, dále pak absolventů a mladých lidí obecně. Každého šetření (kromě speciálních průzkumů) se účastní minimálně tisíc respondentů ve věku od 15 do 30 let, což je dostatečný počet pro vytvoření reprezentativního vzorku. Témata výzkumů jsou široká – zahrnují univerzitní, politickou, ekonomickou i jinou společenskou problematiku.

Dotazníky jsou vypracovány takovým způsobem, aby jejich využití bylo co nejflexibilnější. Některé výzkumy na určitá témata jsou prováděny opakovaně, aby bylo možné sledovat vývoj názorů a zkoumaných jevů. Pravidelně zařazujeme i náměty, které reagují na aktuální dění.

Činnost CVSM je v České republice výjimečná, neboť jde o jedinou organizaci, jejíž výzkumy se specializují pouze na skupinu studentů, popřípadě mladých lidí, a která provádí své výzkumy u této skupiny podle dlouhodobého plánu a kontinuálně, přičemž pracuje jak na vlastních projektech, tak i na projektech na objednávku.

Služby CVSM tak mohou využít různé instituce, jako je státní správa, univerzita, nebo i soukromí zadavatelé. Výsledky výzkumů CVSM jsou dále hodnotným materiálem pro žurnalisty, studenty napříč všemi obory i pro odbornou veřejnost.

Informace o činnosti centra můžete získat několika způsoby. Základní přehled naleznete na webových stránkách na adrese www.cvsm.cz. Zde budou vyvěšovány tiskové zprávy o pravidelných výzkumech.

Přejete-li si mít o nových projektech přehled bez vyhledávání, stačí nám napsat a upozornění na novinky vám budeme posílat e-mailem.

Výstupy práce CVSM budou dále pravidelně prezentovány formou tiskových zpráv médiím a několikrát ročně na konferencích, pořádáných k určitému aktuálnímu tématu. Součástí popularizační činnosti bude i pravidelné vystupování v médiích. Širší veřejnosti bude zpřístupněn archiv všech tiskových zpráv.

Máte-li jakékoli dotazy k činnosti CVSM, neváhejte nás kontaktovat.